Komunikat – zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować
i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;

Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny
i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Na bieżąco należy śledzić  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Informacje na stronie rządowej:

Comments are closed.