Królestwo synonimów i antonimów – kolejna podróż ósmoklasistów z pogotowiem humanistycznym

W piątek 10 stycznia , tuż przed feriami, byliśmy na zajęciach KPB Filia Nr 4, podczas których  przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty. Tematem tego spotkania w bibliotece były synonimy i antonimy – to prawdziwe królestwo słów. Okazuje się, że niemal każde słowo da się zastąpić. Sprawnie poradziliśmy sobie z rozwiązywaniem zadań przygotowanych przez panie bibliotekarki. Podczas niektórych konkurencji klasa podzielona na grupy rywalizowała ze sobą na czas. Pani na tablicy wyświetlała nam i tłumaczyła podział synonimów i antonimów. Pod koniec zajęć wszyscy chętnie zagraliśmy w grę Kahoot, sprawdzając przed chwilą zdobyte umiejętności. Zwycięzcy – sprawnie wędrujący przez synonimową i antonimową krainę słów - dostali drobne upominki. Każdy na pewno zapamiętał coś z tej lekcji, ponieważ była bardzo ciekawa. Czekamy na kolejne zajęcia w bibliotece.

Zuzanna Frączek

Nikola Kruczek

Comments are closed.