NOC BIOLOGÓW

W dniu 10 stycznia w Kampusie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyła się trzecia edycja Nocy Biologów. Krośnieńska uczelnia była jednym z 32 ośrodków w Polsce i drugim ośrodkiem w województwie podkarpackim, w którym realizowana była Noc Biologów.

W Nocy Biologów uczestniczyli uczniowie Kółka biologicznego naszej szkoły. Celem wydarzenia jest popularyzowanie nauki zajmującej się problematyką przyrodniczą, zdrowia ludzkiego oraz biogospodarki poprzez prezentację ciekawych wykładów, warsztatów, pokazów naukowych, konkursów oraz wystaw tematycznych.

Uczestnicy Nocy Biologów mieli możliwość zaplanowania indywidualnego jadłospisu, posmakowania nieznanych i znanych warzyw, oznaczenia komponentów składu ciała,  mogli dowiedzieć się jak ćwiczyć z głową, sprawdzić swoją koordynację psychoruchową w stanie upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu (dzięki profesjonalnym okularom symulującym taki stan - alkogogle). Podczas spotkania można było przyjrzeć się z bliska żywym płazom i gadom egzotycznym, a także zobaczyć rośliny w mikroskali. 

            Uczniowie z zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyli w wydarzeniu. Myślę, że każdy pasjonat biologii mógł zgłębić tajniki tego niezwykłego przedmiotu.

Magdalena Misztal

Comments are closed.