Projekt „Moje idealne osiedle”

Uczniowie klasy VI a i VI b wcielili się w role architektów i wykonali zaprojektowane przez siebie makiety osiedli. Prace uczniowie wykonywali w grupach na zajęciach technicznych. Przy wykorzystaniu różnych technik i materiałów tworzyli domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, place zabaw, tereny zielone z drzewami lub krzewami, chodniki, drogi dojazdowe i miejsca parkingowe. Podczas praktycznej działalności uczniowie rozwijają zdolności manualne, wyrabiają prawidłowe nawyki zachowań, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne w dorosłym życiu zawodowym.

Efekt zespołowej pracy w postaci gotowych projektów można zobaczyć na zdjęciach. Nie ulega wątpliwości, że szóstoklasiści podczas pracy wykazali się dużym zaangażowaniem, starannością i pomysłowością. 

Magdalena Misztal

Comments are closed.