Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty i tego dnia każdy absolwent naszej szkoły otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.

Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic 31 lipca w godz. 9.00 – 11.00 w szkole (wejście główne). Ze względu na przepisy sanitarne odbiór będzie się odbywał w maseczkach, należy przynieść swój długopis i pamiętać o zachowaniu dystansu 1,5 m między oczekującymi.

Drodzy Ósmoklasiści będziecie mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskaliście z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU

https://wyniki.edu.pl

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które otrzymaliście w szkole.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą poczty elektronicznej.

Od godz. 10.00. 31 lipca (piątek)  wyniki będą dostępne w systemie informatycznym. Ze względu na duże zainteresowanie wynikami wśród uczniów strona może działać z opóźnieniem, dlatego trzeba być cierpliwym.  

Dla chętnych:

Prezentacja wyników odbędzie się 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/

Terminy związane z rekrutacją znajdziecie na stronie MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty

Comments are closed.