Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W naszej szkole od styczna 2017 roku obowiązuje "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem"