Procedury

Procedury postępowania w przypadku zachowań ryzykownych znajdują się
w dokumencie pt.
"Szkolny System Zapewnienia Bezpieczeństwa"