Projekty

Nasza szkoła chętnie bierze udział w różnorodnych projektach organizowanych na terenie miasta i kraju.

Projekt „Przyroda wokół nas”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych „Głodne brzuszki” realizowanych przez Gminę Miasto Krosno w ramach projektu „Przyroda wokół nas”.

Projekt „Cybernauci”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".
W ciągu roku podejmowane były różne działania mające na celu podniesienie kompetencji uczniów, rodziców (opiekunów) i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
7 grudnia 2018 r. klasa VII uczestniczyła w „Zlocie Cybernautów”, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To wydarzenie podsumowywało projekt „Cybernauci”.

Projekt „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie”.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie”.
Trzecioklasiści realizowali moduł „Ratowanie to dla każdego zadanie”.
Realizacja tego modułu miała na celu kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycia umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
Szóstoklasiści realizowali moduł „Zatroszcz się o zdrowie”.

Projekt„ Pomagamy pszczołom”

Członkowie kółka przyrodniczego realizowali projekt „Pomagamy pszczołom”. Utworzyli przy szkole ogródek o nazwie „Zielony zakątek”. W ogrodzie posadzili rośliny chętnie odwiedzane przez pszczoły oraz inne owady zapylające. W ramach projektu wykonali domki dla owadów zapylających oraz budkę lęgową dla ptaków.

Projekt „Moja wiedza – moja przyszłość”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VII i VIII realizowali zajęcia projektowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowane zadania to: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii i fizyki, kółka zainteresowań z chemii, biologii i fizyki.
W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia przez nauczycieli uczących danych przedmiotów w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Uczniowie pracowali w sposób aktywny, twórczy. Poszerzyli swoją wiedzę w różnych dziedzinach poprzez praktyczne działania.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata”

Nasza szkoła po raz kolejny realizowała projekt „Wszystkie Kolory Świata” organizowany przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki przygotowali specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśnikom mieszkającym w Afryce. Środki zebrane z licytacji laleczek zostały przekazane na wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

Projekt „Sztuka. Obecny!”

Jest to program realizowany przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu rozwijanie w uczniach zrozumienia współczesnego świata, wrażliwości artystycznej, znajomości kultury i sztuki.
Bogata oferta projektów pomaga realizować zainteresowania dzieci i młodzieży, poszerza wiedzę z zakresu przedmiotów szkolnych oraz rozwija wrażliwość artystyczną.