Ogłoszenia ogólne

Materiały do pracy dla uczniów

Poniżej znajduje się link do materiałów dla uczniów każdej klasy do wykorzystania w pracy w domu podczas zawieszenia zajęć w szkole.

Link :

https://1drv.ms/f/s!Avr1PgceVQhcaS4OdTESYgUASjw

Każda klasa ma swój folder, w którym nauczyciele będą umieszczać materiały do opracowania przez uczniów.

Szanowni Rodzice!

W dniach od 16 do 25 marca proszę o kontaktowanie się w sprawach dotyczących Szkoły wyłącznie poprzez pocztę mailową lub telefonicznie. O dyżurach w szkole będę Państwa informowała na bieżąco przez stronę internetową (zakładka: Ogłoszenia / Blog z życia szkoły), FB oraz i-dziennik.

Z wychowawcami i nauczycielami proszę się kontaktować przez i- dziennik.

Obecny czas jest nowym doświadczeniem dla nas wszystkich. Chcę poinformować, że nauczyciele przygotowali materiały i zadania dla uczniów do nauki i ćwiczeń na najbliższe dwa tygodnie. Prace wykonywane przez dzieci będą sprawdzane na bieżąco – drogą mailową (dotyczy klas starszych) lub po powrocie do szkoły. Ważne jest, aby proponowane zadania były wykonywane na bieżąco. Są one przesyłane przez i-dziennik do rodziców lub bezpośrednio na adresy mailowe uczniów.

Wykorzystajmy ten czas na naukę samodyscypliny i samodzielności. Uczniowie powinni pracować wg wskazówek otrzymanych od nauczycieli. Bardzo proszę o dopilnowanie i motywowanie dzieci – to konieczne wsparcie, aby w nowy sposób mógł być zrealizowany pewien zakres materiału. To nie jest łatwe, bo wymaga od dzieci odpowiedzialności, ale może to dobry czas, by się jej uczyć.

Proszę również o pomoc dzieciom w rozumieniu zaistniałej sytuacji, spokojne, rzetelne informowanie o zagrożeniu bez budzenia paniki, nadmiaru informacji. Teraz potrzeba jasnych zasad i konsekwencji w ich przestrzeganiu. Liczę na Państwa wyrozumiałość i chęć współpracy z nauczycielami.

Pomocne może być przygotowanie z dziećmi planu dnia, to znaczy: rodzice i dzieci wspólnie ustalają, co i o której godzinie będą robić, a następnie przestrzegają ustalonych zasad. Warto również zaplanować, jakie programy są warte obejrzenia, propozycje:
https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659 – wartościowe programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży,

https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594 – programy dla starszych uczniów,

https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci – ciekawe audycje i programy radiowe.

Wszyscy uczymy się żyć w nowej i trudnej sytuacji, wymaga to cierpliwości i rozwagi. Życzę Państwu zdrowia i liczę na współpracę obiecując zaangażowanie ze strony nauczycieli. Dbajmy
o siebie i swoich najbliższych. 

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

KOMUNIKAT
Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;

Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Na bieżąco należy śledzić  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Po otrzymaniu rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracam się
z prośbą  do rodziców, aby nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Rodziców, których dziecko bądź bliscy wrócili z terenów występowania koronawirusa i u których występują objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw.

W szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu przez panią higienistkę w każdej klasie pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny. Na terenie szkoły w widocznych miejscach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie ( tel. 13 43 219 42 i po godz. 15.00 606 251 637).

Rodziców dzieci do lat 8 informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Krośnie

Adres:
ul. Kisielewskiego 12
38-400 Krosno

Godziny urzędowania stacji :
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:05

Telefon:
13 43 219 42

Telefon dyżurny:
606 251 637
(po godzinie 15:05 i w dni wolne od pracy)

Ubieranie choinek w CDS

Półkolonia zimowa

Zbiórka makulatury

Informujemy, że w dniu 13 listopada (w dniu zebrań z Rodzicami) odbędzie się zbiórka makulatury. Prosimy, aby makulatura była dobrze związana lub znajdowała się w mocnych pudełkach. Tak przygotowane paczki można będzie przynosić od rana i składać na dolnym korytarzu obok schodów. Zebrana makulatura zostanie przekazana siostrom Klaweriankom na cele związane z misjami.

Nabór do Maltańskiej Służby Medycznej

Profilaktyka higieniczna

P R Z Y P O M I N A M Y

 RODZICOM O KONIECZNOŚCI SYSTEMATYCZNEGO

SPRAWDZANIA CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW U DZIECI !!!

WSKAZANIA PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW I DZIECI:

  • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
  • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do szkoły.

Dnia 3 X 2019 r. planowana jest profilaktyczna kontrola czystości higienicznej, która będzie przeprowadzona przez higienistkę szkolną.

Zapraszamy na obiad

Od 1 października można korzystać z posiłków w szkolnej stołówce.

- 7 zł – obiad dwudaniowy dla dzieci;

- 10 zł – obiad dwudaniowy dla dorosłych.

Można wykupić tylko zupę (1,50 – dzieci, 2 zł – dorośli) lub tylko II danie (6 zł – dzieci, 9 zł – dorośli).

Abonament za miesiąc październik:

- 161 zł – dla dzieci;

- 230 zł – dla dorosłych.

Wpłaty można dokonać:

-  na konto bankowe : PKO 06 1020 2964 0000 6702 0149 9714 Agnieszka Tylka ( w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc) ;

- osobiście u pań w kuchni  do 5 dnia każdego miesiąca.

Obiady będą wydawane na bloczki, które można pobrać w kuchni po okazaniu potwierdzenia przelewu.

Na pytania dotyczące odpisów można uzyskać odpowiedź u pań w kuchni.

Zapraszamy i życzymy smacznego!

Jadłospis jest umieszczony w zakładce Oferta/Stołówka