Organy szkoły

  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Szkolny