Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 1. mgr Dorota Patejkodyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
 2. mgr Agnieszka Bienia nauczyciel historii
 3.  mgr Danuta Chochołek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. mgr Lucyna Czernatowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. mgr Wioleta Gomułka pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego
 6. mgr Anna Wiśniowska - Krzanowska nauczyciel języka niemieckiego
7. ks. mgr Marcin Lorenckatecheta
8. mgr Małgorzata Majka nauczyciel wychowania fizycznego
9. mgr Magdalena Misztal nauczyciel przyrody, biologii techniki
10. mgr Monika Parylak nauczyciel fizyki, informatyki
11. mgr Urszula Pelczarska     bibliotekarz, wychowawca świetlicy
12. mgr Aleksandra Philipp nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
13. mgr Tomasz Przybyła nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
14. mgr inż. Agata Reiss  nauczyciel matematyki i chemii
15. mgr Krystyna Samborska nauczyciel matematyki, edukacji informatycznej
16. mgr Anna Śnieżek nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
17. mgr Elżbieta Tkaczyk nauczyciel języka angielskiego, logopeda
18. mgr Monika Wacławska - Krówka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19. mgr Agnieszka Wilusz - Such nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej
20. mgr Urszula Wysocka      nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy
21. mgr Jolanta Zajdel   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22. mgr Mariusz Zajdel nauczyciel wychowania fizycznego
23. mgr Honorata Żychowska nauczyciel języka polskiego