Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

 1. mgr Dorota Patejkodyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
 2. mgr Agnieszka Bienia nauczyciel historii
 3.  mgr Danuta Chochołek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. mgr Lucyna Czernatowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. mgr Wioleta Gomułka pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego
 6. mgr Anna Wiśniowska - Krzanowska nauczyciel języka niemieckiego
7. ks. mgr Marcin Lorenckatecheta
8. mgr Małgorzata Majka nauczyciel wychowania fizycznego
9. mgr Magdalena Misztal nauczyciel przyrody, biologii techniki
10. mgr Monika Parylak nauczyciel fizyki, informatyki
11. mgr Urszula Pelczarska     bibliotekarz, wychowawca świetlicy
12. mgr Aleksandra Philipp nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
13. mgr Tomasz Przybyła nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
14. mgr inż. Agata Reiss  nauczyciel matematyki i chemii
15. mgr Anna Śnieżek nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
16. mgr Elżbieta Tkaczyk nauczyciel języka angielskiego, logopeda
17. mgr Monika Wacławska - Krówka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
18. mgr Agnieszka Wilusz - Such nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej
19. mgr Urszula Wysocka   nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy
20.    mgr Jolanta Zajdel   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21. mgr Mariusz Zajdel nauczyciel wychowania fizycznego
22. mgr Honorata Żychowska nauczyciel języka polskiego
23.mgr Ewa Żywiec nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy