Sukcesy

Wysokie wyniki  uczniów naszej szkoły
z egzaminu ósmoklasisty

         W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy ósmej pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zadania na egzaminie sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów. Umiejętności, które zostały dobrze opanowane to: odbiór tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji (język polski), wykonywanie obliczeń i wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych (matematyka) i znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych (język angielski).

         Nasi ósmoklasiści osiągnęli  wysokie wyniki z każdego przedmiotu: język polski 77% (średnia w Polsce 63%, w województwie 64%, w Krośnie 67%), matematyka 64% (średnia w Polsce 45%, w województwie 46 %, w Krośnie 55%), język angielski 77% (średnia w Polsce59%, w województwie 57%, w Krośnie 67%). Wyniki  uzyskane przez uczniów naszej szkoły uplasowały ją w 8 staninie – bardzo wysokim – z każdego zdawanego przedmiotu i są znacznie wyższe od średniego wyniku w kraju.

Ten sukces był możliwy dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dziękuję za rzetelność, pracowitość i otwartość, dzięki którym możemy się cieszyć osiągnięciami naszych dzieci.

Gratulujemy uczniom osiągniętych wyników.

Dorota Patejko