Sukcesy

Dyplomy 2019/2020

Nazwa konkursu lub akcji (wydarzenia) Etap Uczeń/zespół/ miejsce Opiekun
Konkurs Poezji Anglojęzycznej międzyszkolnyLena Lubaś - I miejscep. Agnieszka Wilusz-Such
Powiatowy konkurs z matematyki im. Ignacego Łukasiewicza powiatowy Pola Marcinkowska - II miejsce
Amelia Wota – III miejsce
p. Agata Reiss
Konkurs z chemii organizowany przez Podkarpackiego Kuratora OświatywojewódzkiAmelia Wota - finalista p. Agata Reiss
Konkurs z matematyki organizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wojewódzki Pola Marcinkowska – laureat
Amelia Wota – laureat
p. Agata Reiss
XVI Międzyszkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej międzyszkolny Oskar Bogacz – kl. VI b II miejsce p. Honorata Żychowska
Powiatowe Zawody w Lekkiej Atletyce międzyszkolny Magdalena Kud – kl. VII
II miejsce
p. Mariusz Zajdel
Powiatowe Zawody w Lekkiej Atletyce międzyszkolny Maja Marcinkowska – kl. VII
III miejsce
p. Mariusz Zajdel

Wysokie wyniki  uczniów naszej szkoły
z egzaminu ósmoklasisty

         W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy ósmej pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zadania na egzaminie sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów. Umiejętności, które zostały dobrze opanowane to: odbiór tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji (język polski), wykonywanie obliczeń i wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych (matematyka) i znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych (język angielski).

         Nasi ósmoklasiści osiągnęli  wysokie wyniki z każdego przedmiotu: język polski 77% (średnia w Polsce 63%, w województwie 64%, w Krośnie 67%), matematyka 64% (średnia w Polsce 45%, w województwie 46 %, w Krośnie 55%), język angielski 77% (średnia w Polsce59%, w województwie 57%, w Krośnie 67%). Wyniki  uzyskane przez uczniów naszej szkoły uplasowały ją w 8 staninie – bardzo wysokim – z każdego zdawanego przedmiotu i są znacznie wyższe od średniego wyniku w kraju.

Ten sukces był możliwy dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dziękuję za rzetelność, pracowitość i otwartość, dzięki którym możemy się cieszyć osiągnięciami naszych dzieci.

Gratulujemy uczniom osiągniętych wyników.

Dorota Patejko