Tytuł został nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.