Program ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. To już dziesiąta edycja prowadzonej przez CEO i "Gazetę Wyborczą" akcji „Szkoła z klasą".