Uczniowie i rodzice

KOMUNIKAT - Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;

Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Na bieżąco należy śledzić  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Po otrzymaniu rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracam się
z prośbą  do rodziców, aby nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Rodziców, których dziecko bądź bliscy wrócili z terenów występowania koronawirusa i u których występują objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw.

W szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu przez panią higienistkę w każdej klasie pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny. Na terenie szkoły w widocznych miejscach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie ( tel. 13 43 219 42 i po godz. 15.00 606 251 637).

Rodziców dzieci do lat 8 informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE