Ubezpieczenie r. szk. 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma COMPENSA. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. 

warunki ubezpieczenia

W roku szkolnym 2019/2020 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma Wiener (dawniej Gothaer - zmiana nazwy). Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. 

Zakres ubezpieczenia

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym firmy Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group (zwane dalej Wiener TU S.A.)