Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

18 października 2019 r.

16- 18 czerwca 2020 r.- Egzamin Ósmoklasisty – dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I-VII

11 czerwca 2020 r.

Spotkania z rodzicami:

L. p.DataRodzaj spotkania
1.11.09.2019 r. - środaZebranie z rodzicami
2.2.10.2019 r.- środaDzień otwarty dla rodziców
3.13.11.2019 r. - środaZebranie z rodzicami
4.4.12.2019 r. - środaDzień otwarty dla rodziców
5.10.01.2020 r. - piątekZebranie z rodzicami
6.5.02.2020 r. - środaDzień otwarty dla rodziców
7.25.03.2020 r. - środaZebranie z rodzicami
8.1.04.2020 r. - środaDzień otwarty dla rodziców
9.20.05.2020 r. - środaZebranie z rodzicami
10.3.06.2020 r. - środaDzień otwarty dla rodziców

Ważne terminy dotyczące klasyfikacji:

6 grudnia 2019 r. - przekazanie rodzicom informacji
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
z przedmiotów i nagannej ocenie zachowania za I okres

11 grudnia 2019 r. - przekazanie rodzicom wykazu ocen przewidywanych za I semestr

7 stycznia 2020 r. - konferencja klasyfikacyjna

10 stycznia 20120 r. - koniec I okresu, zebrania z rodzicami na koniec I okresu

19 maja 2020 r. - przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i nagannej ocenie zachowania na koniec roku

4 czerwca 2020 r. - przekazanie rodzicom wykazu ocen przewidywanych na koniec roku

19 czerwca 2020 r. - konferencja klasyfikacyjna

26 czerwca 2020 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych

Daty egzaminów ósmoklasisty

  • język polski - 16 czerwca 2020 r.
  • matematyka - 17 czerwca 2020 r.
  • język obcy - 18 czerwca 2020 r.