Z życia szkoły O szkoleHistoriaDokumenty80 - leciePodział godzin

GronoSzkoła z klasąWF z klasąComeniusLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

 

Promocja zdrowia

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

O promocji zdrowia

Nowe logo

Jak pracujemy

Promocja zdrowia - działania

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.


2. Etos zdrowia w szkole.


3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. 

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
  i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

  Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

  - uczniowie;

  -nauczyciele;

  -rodzice;

  - inni pracownicy szkoły;

  - inne osoby ze społeczności lokalnej.

  do góry

  O promocji zdrowia

  Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

  Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 od wielu lat czynili starania o włączenie nas do Wojewódzkiej Sieci SzPZ. Cel swój osiągnęliśmy. Po odbyciu tzw. okresu kandydackiego i spełnieniu wszystkich warunków, 20 marca 2001 r. otrzymaliśmy CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł: „Szkoła Promująca Zdrowie”. Byliśmy wtedy jedyną w Krośnie SzPZ.

  W naszej szkole wolno, a nawet trzeba być samodzielnym, otwartym, odpowiedzialnym, ciekawym świata, krytycznym, prawym i tolerancyjnym.

  Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.  

  • Cenimy zdrowie fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu.
  • Cenimy zdrowie psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie.
  • Cenimy zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
  • Cenimy zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

  Dzięki idei SzPZ wciąż uczymy się:

  • świadomie dbać o zdrowie swoje oraz innych,
  • nie popadać w kompleksy,
  • walczyć ze słabościami,
  • pamiętać o słabszych,
  • poszukiwać różnych dróg w osiąganiu celu,
  • pytać i analizować odpowiedzi,
  • rozwiązywać, a nie odpychać problemy.

  Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

  Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się w działania zdecydowane, konsekwentne, pełne optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia 

  Cel nadrzędny, jakim kierowaliśmy się od samego początku naszej pracy to:

  „Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

  do góry

  Nowe logo

  Uczniowie klas starszych podczas zajęć projektowali logo, które będzie wyróżniało naszą szkołę spośród innych Szkół Promujących Zdrowie. Pomysłów było wiele, trudno było wybrać jeden. Za najciekawszy uznano projekt Szymona Czernego, ale ostatecznie logo powstało w wyniku połączenia kilku elementów z różnych projektów.

  do góry

  Jak pracujemy

  Zadania, których się podejmujemy wynikają z wnikliwej diagnozy środowiska szkolnego.

  • Starannie opracowujemy plany pracy kierując się zasadą, że SzPZ jest szkołą skutecznego i przemyślanego działania.
  • W pracach nad realizacją zadań uczestniczą ci nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy sami tego chcą.
  • W każdym roku wybieramy do realizacji tylko jeden lub dwa cele priorytetowe, aby sensownie je zrealizować. W szkole promującej zdrowie nie ma akcyjności, ale systematycznie zaplanowana i monitorowana praca nad wybranym celem.

  do góry